Chữa loét đường tiêu hóa bằng phương pháp xoa bóp bấm huyệt.

Các huyệt vị hiệu quả.

– Vùng chân có Tam Âm Giao, Âm Lăng Tuyền, Túc Tam Lý, Thượng Cự Hư, Thái Xung.

Bấm huyệt chữa loét đường tiêu hóa

Phương pháp xoa bóp.

– Chọn các huyệt vị trên, chỉ dùng ngón tay trỏ ấn từ 30~50 lần với lực đều để nhức cả vùng ấn, mỗi ngày thực hiện 2 lần, và thực hiện việc này trong 10 ngày liên tiếp.

Những vùng hiệu quả.

Thận, niệu quản, bàng quang, tì, vị, phế, đại não, tuyến yên, thực quản, tá tràng, tiểu tràng, hoành kết tràng, thăng kết tràng, mang tràng…

Phương pháp xoa bóp.

1. Dùng ngón tay cái ấn nhẹ vùng dj dày, tá tràng, não và tì, mỗi vùng 30~50 lần.

2. Dùng ngón tay trỏ ấn đều bàng quang, niệu quản, phổi, trực tràng, tiểu tràng, thăng kết tràng, mang trang 30~50 lần.


1800 1125